Weganizm a ochrona środowiska. / Veganism and the environment.

 Weganizm….zostałeś/(aś) weganinem/weganką ze względów zdrowotnych czy też etycznych? A może właśnie zależy Ci w ten sposób na ochronie środowiska? Nie ważne jaką drogę wybrałeś. Najważniejsze, że jesteś na tej prawidłowej, a wszystkie te rzeczy są ze sobą szczególnie powiązane, a dziś napiszę co nieco o wpływie weganizmu na naszą planetę, a tym samym wspomnę o bardzo ciekawym projekcie organizacji WWF Polska, Energia odNowa.


 Have you became vegan for health or ethical reasons? Or maybe you just want to protect the environment? No matter what route you have chosen, the most important thing is that you are in the right place and all these things are linked together. Today I will write a little about the influence of veganism on the planet and I will mention a very interesting project of the organization WWF Poland, Energia odNowa.

Jako, że informacji w Internecie na ten temat jest mnóstwo, postanowiłam po prostu w kilku krótkich punktach podsumować najważniejsze skutki naszej diety na środowisko. Oczywiście pod danymi źródłami pod koniec posta, znajdziecie jeszcze o wiele więcej cennych informacji.


As there is a lot of information on the Internet, I decided to summarize the most important effects of our diet on the environment in a few short points. Of course, under the source data at the end of the post, you will find far more valuable information.

Woda*

– Przemysł hodowlany zużywa ogromne ilości wody. W USA hodowla zwierząt odpowiada za ok. 80-90% zużycia wody

– Zużycie wody w rolnictwie zwierząt wynosi od 34 do 76 bilionów galonów rocznie.

– Potrzeba 477 galonów wody do produkcji ok. 0,5 kg jaj; Potrzeba około 900 galonów wody na ok. 0,5 kg serowy.

– Do wyprodukowania 1 galonu mleka potrzebnych jest 1000 galonów wody.

– „Produkcja kilograma wołowiny wymaga zużycia od 100 do 200 razy więcej wody niż produkcja kilograma żywności roślinnej.” ** 


Water*
-The breeding industry consumes enormous amounts of water. In the USA, animal agriculture accounts for about 80-90% of water consumption

– Water consumption in agriculture is between 34 and 76 trillion gallons a year.

– It takes 477 gallons of water to produce about 0.5 kg of eggs; It takes about 900 gallons of water for about 0.5 kg of cheese.

– To produce 1 gallon of milk you need 1000 gallons of water.

– „The production of kilos of beef requires the consumption of 100 to 200 times more water than the production of kilogram of plant food.” **

Gazy cieplarniane, emisja CO2.***

– W skali globalnej odsetek emisji gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli zwierząt jest wyższy niż ten pochodzący z transportu.

– W krajach takich jak Niemcy, produkty spożywcze, które wchodzą w skład diety przeciętnego mieszkańca powodują emisję do atmosfery średnio 1991 kilogramów CO2 rocznie na osobę. Największy udział mają w tym produkty pochodzenia zwierzęcego.

– Ogólnie, produkcja mięsa przyczynia się do rocznej emisji 723 kilogramów CO2 na osobę, nabiał zaś 548 kilogramów na osobę.

– Hodowla zwierząt odpowiada za 18% emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych

– Intensywne wylesiania terenów i zastępowanie je pastwiskami.

– Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że w efekcie wylesiania do atmosfery emitowane jest nawet 2,4 mld ton COrocznie.


Greenhouse gases, CO2 emissions. ***
– Global greenhouse gas emissions from animal agriculture are higher than those from transport.

– In countries like Germany, foods that are part of the average citizen’s diet result in an average of 1991 kilograms of CO2 per person per year. The largest share is in the products of animal origin.

– In general, the production of meat contributes to an annual emission of 723 kilograms of CO2 per person, and dairy products to 548 kilograms per person.

– Animal agriculture accounts for 18% of the anthropogenic emissions of greenhouse gases

– Intensive forest deforestation and replacement of pastures.

– The United Nations Food and Agriculture Organization estimates that as a result of deforestation, up to 2.4 billion tons of CO2 are emitted annually.

Zagrożenie dla oceanów.

– Hodowla zwierząt jest główną przyczyną wyginięcia gatunków, stref martwych oceanów, zanieczyszczenia wody i zniszczenia siedlisk.*

– Do 2048 r.  bardzo prawdopodobne jest iż zobaczymy ‚bezrybne’ oceany.*


Threat to the oceans.

– Animal agriculture is the main cause of species extinction, dead ocean zones, water pollution and habitat destruction.*

– Until 2048, it is very likely that we will see the fishless ocean.*

Erozja gleby.

– Wszystkie istotne składniki odżywcze mogę być uzyskane od żywienia roślinnego (z wyjątkiem witamin D i B12) – w naszej glebie znajdują się minerały, enzymy, przeciwutleniacze, składniki odżywcze i aminokwasy. Naukowcy odkryli, że gromadzenie zwierząt do spożycia przyczynia się do erozji i wyczerpania wartości odżywczej gleby, a także pustynnienia i wylesiania.****


Soil erosion.
– All essential nutrients can be obtained from plants (except for vitamins D and B12) – minerals in our soil, minerals, enzymes, antioxidants, nutrients and amino acids. Researchers have found that the collection of animals for consumption contributes to the erosion and depletion of soil nutrients, as well as to desertification and deforestation. ****

Energia.

– Jednym z najlepszych sposobów na oszczędzanie energii jest pominięcie mięsa i nabiału. Badania Cornell wykazały, że wytwarzanie białka zwierzęcego wymaga ośmiokrotnie większej ilości paliw kopalnianych niż produkcja tej samej ilości białka roślinnego.****


Energy.
– One of the best ways to save energy is to skip eating meat and dairy. Cornell’s research has shown that the production of animal protein requires eight times more fossil fuel than producing the same amount of vegetable protein. ****

Głód na świecie.

– Każdego roku rocznie rolnictwo związane z hodowlą zwierząt przekracza rocznie 700 milionów ton żywności przeznaczonej dla ludzi, co może być wykorzystane do likwidacji głodu.****


Hunger in the world.
– Every year, livestock farming annually exceeds 700 million tons of human food, which can be used to eradicate hunger.****


Źródła:

* http://www.cowspiracy.com/facts/

** http://www.blog.viva.org.pl/2012/11/20/5-dowodow-na-to-ze-bycie-wege-ratuje-srodowisko/

*** Projekt „Energia odNowa” http://energiaodnowa.pl/

**** http://vegnews.com/articles/page.do?pageId=4425&catId=3


Jak dobrze wszyscy wiemy, zanieczyszczenie środowiska jest bardzo poważnym problemem, co szczególnie zauważyć można było na początku tego roku w Polsce. Fundacja WWF podjęła się wyzwania i stworzyła projekt Energia odNowa. Jak twierdzą z czym oczywiście się zgadzam: „Wiele osób sądzi, że zmiany klimatyczne ich nie dotyczą, a katastrofy naturalne związane z globalnym ociepleniem to domena odległych części świata. Tymczasem to, co dzieje się z planetą dotyczy nas wszystkich.”. Ja postanowiłam wesprzeć tą inicjatywę, gdyż uważam, że to właśnie my powinniśmy zacząć działać, m.in. zaczynając od naszego talerza! Jak przeczytaliście powyżej, weganizm może mieć bardzo pozytywny wpływ na środowisko, więc szczególnie polecam by podjąć się wyzwania i m.in. przejść na dietę roślinną, nie tylko dla zwierząt ale i naszej planety.

Jestem osobą, której ochrona środowiska nie jest obojętna. Staram się uczyć jak dbać o nie jak najlepiej potrafię, zmieniając swoje nawyki, nie tylko żywieniowe. W kolejnych kilku wpisach z przepisami postanowiłam, że zamieszczę na koniec kilka ciekawostek na temat ochrony środowiska poprzez dietę roślinną oraz wybory żywieniowe ogólnie. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani 😉

Wkrótce ukarze się też film pt: „Punkt krytyczny – Energia odNowa”. Jest to część projektu. Na stronie – > Energia odNowa, możecie znaleźć wiele istotnych informacji, dlaczego musimy działać, jak również więcej o samym projekcie, filmie, itp.

Premiera filmu odbędzie się w weekend otwarcia festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Warszawie. Jest to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce i trzeci co do popularności festiwal filmów dokumentalnych w Europie.

Roadshow, czyli pokaz filmu „Punkt krytyczny – Energia odNowa” odbędzie się w ośmiu polskich miastach: Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Katowicach, Łodzi, Lublinie i dwóch za granicą: Berlinie oraz Brukseli. Projekcje odbędą się w ramach bezpłatnych pokazów, na które będzie można się zarejestrować na stronie kampanii energiaodnowa.pl. Po każdej projekcji filmu odbędzie się debata z ekspertami na temat przyszłości Polski w świecie odchodzącym od węgla i innych paliw kopalnych.

Premiera: 14 maja 2017, godz. 15:00, Kinoteka PKiN Warszawa

Źródła grafiki – > po kliknięciu w dany obrazek 😉